Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

PO WER

1.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-003/21 - Data publikacji 26.11.2021

Nabór wniosków od 27.12.2021 r. do 07.01.2022 r.
 
 
Lista rankingowa - data publikacji 21.01.2022 r.
 

 

 

 

 

 Ogloszenie_o_konkursie_003_POWER_1_2_1_stawki_jednostkowe

Regulamin_konkursu_003_POWER_1_2_1_stawki_jednostkowe_v_25_11_2021

Zal_1_Wzor_wniosek_o_dofinansowanie_POWER_wdrozeniowy_v_5.0

Zal_2_Instrukcja_wypełniania _WND_wersja_1.11

Zalacznik_nr_3_-_Regulamin_KOP_2014-2020_(07.08.2020)

Zalaczniki_nr_ 01-03_i_06_POWER

Zalaczniki_nr_04-05-POWER-18.08.2021

Zalacznik_nr_07–Wzor_karty_oceny_merytorycznej_ wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS_na_lata_2014-2020

Zalacznik_nr_08–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_osoby_dokonującej_oceny_merytorycznej

Zalacznik_nr_09–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_Obserwatora

Zalacznik_nr_10_ Wzor_oswiadczenia_pracownika_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_11_ Wzor_oswiadczenia_eksperta_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_12-Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczącego_KOP

Zalacznik_nr_13–Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczacego_KOP

Zalacznik_nr_14–Wzor_Protokolu_spelnienia_kryterium_wyboru_projektow_po_zakonczeniu_etapu_negocjacji

Zal_4_wykaz_miast_srednich

Zal_5_WZOR_stawki jednostkowe_2021

Zal_5_zal_7_Wnioski_o_nadanie_uprawnien_do_SL

Zal_6_Stawki_jednostkowe_do_regulaminu_naboru_w_ramach_Dzialania_1_2_POWER-1

Zal_7_SZOOP_POWER_REACT-EU_v

Zal_7_1

Zal_7_2a

Zal_7_2b

Zal_7_3a_-_Kryteria_wyboru_projektow_dla_poszczegolnych_osi_priorytetowych_dzialan_i_poddzialan

Zal_8_RPD_POWER__na 2021r._uwagi1_bez.rej.zm

 

Najczęsciej zadawane pytania

PO WER

1.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-002/21 - Data publikacji 26.11.2021

Nabór wniosków od 27.12.2021 r. do 07.01.2022 r.
 
 
Lista rankingowa - data publikacji 21.01.2022 r. 

 

 

 

 
Ogloszenie_dotacje_1.2.1_2021

Regulamin_konkursu_1.2.1_dotacje_2021

Zal_1_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_POWER_wdrozeniowy_v_5.0

Zal_2_Instrukcja_wypełniania _WND_wersja_1.11

Zalacznik_nr_3_-_Regulamin_KOP_2014-2020_(07.08.2020)

Zalaczniki_nr_ 01-03_i_06_POWER

Zalaczniki_nr_04-05-POWER-18.08.2021

Zalacznik_nr_07–Wzor_karty_oceny_merytorycznej_ wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS_na_lata_2014-2020

Zalacznik_nr_08–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_osoby_dokonującej_oceny_merytorycznej

Zalacznik_nr_09–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_Obserwatora

Zalacznik_nr_10_ Wzor_oswiadczenia_pracownika_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_11_ Wzor_oswiadczenia_eksperta_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_12-Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczącego_KOP

Zalacznik_nr_13–Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczacego_KOP

Zalacznik_nr_14–Wzor_Protokolu_spelnienia_kryterium_wyboru_projektow_po_zakonczeniu_etapu_negocjacji

Zal_4_ wykaz_miast_srednich

Zal_5_WZOR_stawki_jednostkowe_wydatki_faktycznie_poniesione_2021

Zal_5_zal _ 8_Wnioski_o_nadanie_uprawnien_do_SL

Zal_6_Standard_realizacji_usług_w_zakresie_wsparcia_bezzwrotnego_na_zalozenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ramach_POWER_na_lata_2014-2020

Zal_1_Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

Zal_1_Formularz_rekrutacyjny_uczestnika

Zal_2_Regulamin_rekrutacji_Karta weryfikacji_formalnej_formularza

Zal_3_Regulamin_rekrutacji_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacji

Zal_4_Regulaminu_rekrutacji_ formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych-1

Zal_5_Regulamin rekrutacji_ karta_oceny_predyspozycji_kandydata

Zal_2_Formularz_rekrutacyjny

Zal_3_Regulamin_przyznawania_srodkow

Zal_1_oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis-1

Zal_2_formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis

Zal_3_zestawienie_planowanych_wydatkow-1

Zal_4_oswiadczenie_osob_niepelnosprawnych-3

Zal_5_wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finasowego

Zal_4_Biznesplan-1

Zal_5_Karta_oceny_biznesplanu

Zal_6_Minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_ finansowe

Zal_7_Minimalny_wzor_umowy_pomostowe

Zal_8_minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_szkoleniowe-1

Zal_7_SZOOP_POWER_REACT-EU_v

Zal_7_1

Zal_7_2a

Zal_7_2b

Zal_7_3a_-_Kryteria_wyboru_projektow_dla_poszczegolnych_osi_priorytetowych_dzialan_i_poddzialan

Zal_8_RPD_POWER__na 2021r._uwagi1_bez.rej.zm

Zal_9_Taryfikator_cen_rynkowych

 

Najczęściej zadawane pytania

PO WER

1.1.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/21 - Data publikacji 12.01.2021

Nabór wniosków od 13.01.2021 r. do 27.01.2021 r.
 

 

 

 

 

 

Ogloszenie_POWER_1_1_1_2021

Zal_1_SZOOP_POWER_wersja_21.docx
Zal_1a Zalacznik 2A_
Zal 1b Zalacznik 2B
Zal 01c Zalacznik3a Kryteria wyboru projektow dla poszczegolnych osi priorytetowych dzialan i poddzialal
Zal 02 Plan Dzialan 
Zal_3_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_pozakonkursowy_POWR_1_1.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_3_do_umowy_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_od_towarow_i_uslug
Zal_3_Zalacznik_nr_4_do_umowy_Harmonogram_platnosci
Zal_3_Zalacznik_nr_5_do_umowy_Zakres_danych_osobowych_powierzonych_do_przetwarzania
Zal_3_Zalacznik_nr_6_do_umowy_Wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu
Zal_3_Zalacznik_nr_7_do_umowy_Wzor_upowaznienia_do_przetwarzania_danych_osobowych
Zal_3_Zalacznik_nr_8_do_umowy_Wzor_odwolania_upowaznienia_do_przetwarzania_danych_osobowych
Zal_3_Zalacznik_nr_9_do_umowy_Obowiazki_informacyjne_Beneficjenta
Zal_3_Zalacznik_nr_10_do_umowy_Wnioski_o_nadanie_zmiane_wycofanie_dostepu_dla_osoby_uprawnionej
Zal_4_Wytyczne_w_obszarze_rynku_pracy
Zal_5_Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_05_04_2018.pdf
Zal_5_Zalacznik_nr_1_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_05_04_2018.pdf
Zal_5_Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_05_04_2018.pdf
Zal_6_WYTYCZNE_w_zakresie_realizacji_projektow_finansowanych_ze_srodkow_Funduszu_Pracy_obowiazujace_od_01012019.pdf
Zal_7_Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_3_listopada_2016.pdf
Zal_8_Instrukcja_WND_POWER_dla_projekt_xC3_xB3w_PUP_1_5_jednolita.pdf
Zal_9_Wzor_KOM_projektu_pozakonkursowego_PUP_w_ramach_POWER.doc
Zal_10_Wzor_deklaracji_poufnosci_dla_osoby_oceniajacej_projekt.doc.docx
Zal_11_Wzor_oswiadczenia_pracownika_IP_o_bezstronnosci.docx
Zal_12_Wzor_tabeli_z_informacja_o_projekcie_ktory_zostaˆ_wybrany_do_dofinansowania.docx
Zal_13_Instrukcja_do_standardu_minimum_realizacji_zasady_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn.docx
Zal 14 podzl srodkow 
Zal 15 Komunikat efektywnosc zatrudnienia POWER 

 

 

 

 

 Regulamin_konkursu_1.2.1 dotacje

Lista rankingowa POWER 1.2.1 - 30.10.2020 r. 

Skład KOP

Zal_1_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_POWER_wdrozeniowy_v_5.0
Zal_2 _Instrukcja_wyp_WND_wersja_1.10_5_maja_ 2020
Zal_3 _Wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramch_POWER
Zal_4 _Wzor_karty_weryfikacji_kryterium_konczącego_negocjacje_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_PO WER
Zal_5_Wzor_oswiadczenia_pracownika_IOK_o_bezstronnosci
Zal_6 _Wzor_deklaracji_poufnosci_dla_czlonka_KOP_z_prawem_dokonywania_oceny
Zal_7_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_POWER_na_lata_2014-2020_wraz_z_zalacznikami
Zal_8_Taryfikator_cen_rynkowych
Zal_9_Standard_realizacji_usług_w_zakresie_wsparcia_bezzwrotnego_na_zalozenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ramach_POWER_na_lata_2014-2020

Zal_1_Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

Zal_1_Formularz_rekrutacyjny_uczestnika.doc
Zal_2_Regulamin_rekrutacji_Karta weryfikacji_formalnej_formularza
Zal_3_Regulamin_rekrutacji_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacji
Zal_4_Regulaminu_rekrutacji_ formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych
Zal_5_Regulamin rekrutacji_ karta_oceny_predyspozycji_kandydata

Zal_2_Formularz_rekrutacyjny
Zal_3_Regulamin_przyznawania_srodkow

Zal_1_oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis
Zal_2_formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis
Zal_3_zestawienie_planowanych_wydatkow
Zal_4_oswiadczenie_osob_niepelnosprawnych
Zal_5_wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finasowego

Zal_4_Biznesplan
Zal_5_Karta_oceny_biznesplanu
Zal_6_Minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_ finansowe
Zal_7_Minimalny_wzor_umowy_pomostowe
Zal_8_minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_szkoleniowe

Zal_10_SZOOP_POWER_wersja19
Zal_11_fiszka_1.2_POWER - plan działania

Interpretacja kryterium wyboru projektów dotyczącego grupy docelowej w projektach w ramach działania 1.2 PO WER

 

PO WER

1.1.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/20 - Data publikacji 13.01.2020

Nabór wniosków od 14.01.2020 r. do 27.01.2020 r.
Wyniki naboru pozakonkursowego POWR.01.01.01-IP.14-26-001/20 - Data zamieszczenia 24-02-2020 r.

 

 

 

 

 

Ogloszenie_POWER_1_1_1_2020_v3_13_01_2020.docx

Zal_1_SZOOP_POWER_wersja_16.docx
Zal_2_RPD_2020_WUP_Kielce_Pozakonkurs-1.doc
Zal_3_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_pozakonkursowy_POWR_1_1.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_3_do_umowy_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_od_towarow_i_uslug.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_4_do_umowy_Harmonogram_platnosci.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_5_do_umowy_Zakres_danych_osobowych_powierzonych_do_przetwarzania.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_6_do_umowy_Wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_7_do_umowy_Wzor_upowaznienia_do_przetwarzania_danych_osobowych.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_8_do_umowy_Wzor_odwolania_upowaznienia_do_przetwarzania_danych_osobowych.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_9_do_umowy_Obowiazki_informacyjne_Beneficjenta.docx
Zal_3_Zalacznik_nr_10_do_umowy_Wnioski_o_nadanie_zmiane_wycofanie_dostepu_dla_osoby_uprawnionej.docx
Zal_4_Wytyczne_w_obszarze_rynku_pracy_od_08_08_2019.pdf
Zal_5_Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_05_04_2018.pdf
Zal_5_Zalacznik_nr_1_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_05_04_2018.pdf
Zal_5_Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_05_04_2018.pdf
Zal_6_WYTYCZNE_w_zakresie_realizacji_projektow_finansowanych_ze_srodkow_Funduszu_Pracy_obowiazujace_od_01012019.pdf
Zal_7_Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_3_listopada_2016.pdf
Zal_8_Instrukcja_WND_POWER_dla_projekt_xC3_xB3w_PUP_1_5_jednolita.pdf
Zal_9_Wzor_KOM_projektu_pozakonkursowego_PUP_w_ramach_POWER.doc
Zal_10_Wzor_deklaracji_poufnosci_dla_osoby_oceniajacej_projekt.doc.docx
Zal_11_Wzor_oswiadczenia_pracownika_IP_o_bezstronnosci.docx
Zal_12_Wzor_tabeli_z_informacja_o_projekcie_ktory_zostaˆ_wybrany_do_dofinansowania.docx
Zal_13_Instrukcja_do_standardu_minimum_realizacji_zasady_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn.docx

PO WER

1.1.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-002/18 - Data publikacji 5.11.2018
Nabór wniosków od 6.11.2018 r. do 16.11.2018 r.

 

 

 

 

Wyniki naboru pozakonkursowego - Data publikacji 28.11.2018 r.

Załączniki:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Roczny Plan Działania dla PO WER na rok 2019.
 3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  1. Załącznik nr 1 do wytycznych
  2. Załącznik nr 2 do wytycznych
 6. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.
 9. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP.
 10. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny.
 11. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności.
 12. Wzór tabeli z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania, przekazywanej przez IP do IZ.
 13. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyznw programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.

PO WER

1.1.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18 - Data publikacji 22.02.2018
Nabór wniosków od 26.02.2018 r. do 14.03.2018 r.
Tabela z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania (12.04.2018)

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT Do naboru pozakonkursowego nr POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18

Uprzejmie informuję, że część 4 pkt 4 Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18 otrzymuje następujące brzmienie:

Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (załącznik nr 4 do dokumentu).
Projekt powinien uwzględniać minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej na 2018r. uwzględniające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz samozatrudnienie:
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami
do poziomu ISCED 3 – 39%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54%;

Zmiana wynika z konieczności skorygowania oczywistej omyłki w wartościach procentowych kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18

PO WER

1.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-002/17  - data dodania ogłoszenia 21.07.2017r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-002/17

Regulamin POWER 1.2.1

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Karta weryfikacji poprawności wniosku
 4. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
 5. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
 6. Karta weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERo dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
 7. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
 8. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
 9. Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
 10. Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP
 11. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020PO WER 2014-2020
 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER na lata 2014-2020 rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowePO WER na lata 2014-2020 rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
 13. Taryfikator cen rynkowych
 14. Wytyczne w sprawie organizacji staży i praktyk zawodowych
 15. Informator Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk
 16. Wytyczne w sprawie organizacji szkoleń
 17. Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PO WER

1.1.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.02-IP.14-26-001/17 ogłosznie opublikowane - 10.01.2017
Nabór wniosków od 11.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.02-IP.14-26-001/17

Załączniki:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (duży plik ok 30MB).
 2. Roczny Plan Działania dla PO WER na rok 2017.
 3. Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zatwierdzone 8 maja 2015 r.i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zatwierdzone 8 maja 2015 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy
 9. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP
 10. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP
 11. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej.
 12. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności.
 13. Wzór tabeli z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania, przekazywanej przez IP do IZ.
 14. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.
 15. Wzór Umowy o dofinansowanie  projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.