Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

 
 
 
 
 
 

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Informacja dotycząca zmian w zamówieniach bagatelnych udzielanych w ramach projektów UE 

Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19)

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ NA PODSTAWIE UMÓW KRÓTKOTERMINOWYCH

W załączniku znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące efektywności zatrudnieniowej na podstawie umów krótkoterminowych.

Rekomendacje dotyczące spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej.pdf

 

Ważny Komunikat !

Należy pamiętać o tym, że Beneficjent  nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie  działalności gospodarczej odpisów  z tytułu zużycia środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków PO WER lub jakichkolwiek innych środków publicznych. Powyższy sposób postępowania będzie uznawany za podwójne finansowanie wydatków.

 
 Ważne informacje w związku z wejściem w życie RODO
 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca POWER przekazuje do zastosowania nowy wzór Oświadczenia uczestnika, za pośrednictwem którego realizowany będzie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO w stosunku do uczestników projektów. Nowy wzór należy stosować od dnia 25 maja 2018 roku zarówno w projektach już realizowanych przez Beneficjentów, jak też nowych projektach, dla których zostanie dopiero zawarta umowa o dofinansowanie. Zastosowanie nowego oświadczenia w projektach już realizowanych przez Beneficjentów nie wymaga aneksowania umów, ponieważ pozwalają na to zapisy umów o dofinansowanie projektów. Informujemy jednocześnie, że stosowanie uaktualnionej treści Oświadczenia uczestnika w projektach już realizowanych ma odniesienie wyłącznie do nowych uczestników rekrutowanych od dnia 25 maja br.

Wzór oświadczenia

Ponadto przekazujemy nowe wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu:
Wymienione załączniki podpisywane po wejściu w życie RODO powinny być stosowane na nowych wzorach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W załączniku znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące efektywności zatrudnieniowej na podstawie umów krótkoterminowych.

Rekomendacje dotyczące spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej.pdf