Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

PO WER

1.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-003/21 - Data publikacji 26.11.2021

Nabór wniosków od 27.12.2021 r. do 07.01.2022 r.
 
 
Lista rankingowa - data publikacji 21.01.2022 r.
 

 

 

 

 

 Ogloszenie_o_konkursie_003_POWER_1_2_1_stawki_jednostkowe

Regulamin_konkursu_003_POWER_1_2_1_stawki_jednostkowe_v_25_11_2021

Zal_1_Wzor_wniosek_o_dofinansowanie_POWER_wdrozeniowy_v_5.0

Zal_2_Instrukcja_wypełniania _WND_wersja_1.11

Zalacznik_nr_3_-_Regulamin_KOP_2014-2020_(07.08.2020)

Zalaczniki_nr_ 01-03_i_06_POWER

Zalaczniki_nr_04-05-POWER-18.08.2021

Zalacznik_nr_07–Wzor_karty_oceny_merytorycznej_ wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS_na_lata_2014-2020

Zalacznik_nr_08–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_osoby_dokonującej_oceny_merytorycznej

Zalacznik_nr_09–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_Obserwatora

Zalacznik_nr_10_ Wzor_oswiadczenia_pracownika_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_11_ Wzor_oswiadczenia_eksperta_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_12-Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczącego_KOP

Zalacznik_nr_13–Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczacego_KOP

Zalacznik_nr_14–Wzor_Protokolu_spelnienia_kryterium_wyboru_projektow_po_zakonczeniu_etapu_negocjacji

Zal_4_wykaz_miast_srednich

Zal_5_WZOR_stawki jednostkowe_2021

Zal_5_zal_7_Wnioski_o_nadanie_uprawnien_do_SL

Zal_6_Stawki_jednostkowe_do_regulaminu_naboru_w_ramach_Dzialania_1_2_POWER-1

Zal_7_SZOOP_POWER_REACT-EU_v

Zal_7_1

Zal_7_2a

Zal_7_2b

Zal_7_3a_-_Kryteria_wyboru_projektow_dla_poszczegolnych_osi_priorytetowych_dzialan_i_poddzialan

Zal_8_RPD_POWER__na 2021r._uwagi1_bez.rej.zm

 

Najczęsciej zadawane pytania