Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

PO WER

1.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-002/21 - Data publikacji 26.11.2021

Nabór wniosków od 27.12.2021 r. do 07.01.2022 r.
 
 
Lista rankingowa - data publikacji 21.01.2022 r. 

 

 

 

 
Ogloszenie_dotacje_1.2.1_2021

Regulamin_konkursu_1.2.1_dotacje_2021

Zal_1_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_POWER_wdrozeniowy_v_5.0

Zal_2_Instrukcja_wypełniania _WND_wersja_1.11

Zalacznik_nr_3_-_Regulamin_KOP_2014-2020_(07.08.2020)

Zalaczniki_nr_ 01-03_i_06_POWER

Zalaczniki_nr_04-05-POWER-18.08.2021

Zalacznik_nr_07–Wzor_karty_oceny_merytorycznej_ wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS_na_lata_2014-2020

Zalacznik_nr_08–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_osoby_dokonującej_oceny_merytorycznej

Zalacznik_nr_09–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_Obserwatora

Zalacznik_nr_10_ Wzor_oswiadczenia_pracownika_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_11_ Wzor_oswiadczenia_eksperta_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_12-Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczącego_KOP

Zalacznik_nr_13–Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczacego_KOP

Zalacznik_nr_14–Wzor_Protokolu_spelnienia_kryterium_wyboru_projektow_po_zakonczeniu_etapu_negocjacji

Zal_4_ wykaz_miast_srednich

Zal_5_WZOR_stawki_jednostkowe_wydatki_faktycznie_poniesione_2021

Zal_5_zal _ 8_Wnioski_o_nadanie_uprawnien_do_SL

Zal_6_Standard_realizacji_usług_w_zakresie_wsparcia_bezzwrotnego_na_zalozenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ramach_POWER_na_lata_2014-2020

Zal_1_Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

Zal_1_Formularz_rekrutacyjny_uczestnika

Zal_2_Regulamin_rekrutacji_Karta weryfikacji_formalnej_formularza

Zal_3_Regulamin_rekrutacji_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacji

Zal_4_Regulaminu_rekrutacji_ formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych-1

Zal_5_Regulamin rekrutacji_ karta_oceny_predyspozycji_kandydata

Zal_2_Formularz_rekrutacyjny

Zal_3_Regulamin_przyznawania_srodkow

Zal_1_oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis-1

Zal_2_formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis

Zal_3_zestawienie_planowanych_wydatkow-1

Zal_4_oswiadczenie_osob_niepelnosprawnych-3

Zal_5_wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finasowego

Zal_4_Biznesplan-1

Zal_5_Karta_oceny_biznesplanu

Zal_6_Minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_ finansowe

Zal_7_Minimalny_wzor_umowy_pomostowe

Zal_8_minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_szkoleniowe-1

Zal_7_SZOOP_POWER_REACT-EU_v

Zal_7_1

Zal_7_2a

Zal_7_2b

Zal_7_3a_-_Kryteria_wyboru_projektow_dla_poszczegolnych_osi_priorytetowych_dzialan_i_poddzialan

Zal_8_RPD_POWER__na 2021r._uwagi1_bez.rej.zm

Zal_9_Taryfikator_cen_rynkowych

 

Najczęściej zadawane pytania