Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że w zakładce Interpretacje i wyjaśnienia została zamieszczona informacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020.

W związku z wejściem w życie RODO, Instytucja Zarządzająca  POWER opracowała dla wnioskodawców i beneficjentów przewodnik po danych osobowych przetwarzanych w projektach. Przewodnik znajdziecie tutaj

Tłumy kielczan zebrały się na Placu Artystów by świętować obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a na nim – szeroka oferta aktualnych projektów dotacyjnych oraz szkoleniowych dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, iż od 19 kwietnia 2018 roku obowiązuje zmieniona wersja SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Poniżej znajduje się  zakres zmian wprowadzonych do SZOOP POWER, natomiast cały nowy dokument zamieszczony jest w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe

Zakres zmian wprowadzonych do SZOOP POWER