Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że alokacja na realizację projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została wyczerpana. Nabory uczestników do projektów są już zakończone.

Obecnie działania w ramach projektów pozakonkursowych POWER realizują Powiatowe/Miejski Urzędy Pracy. Zachęcamy do skontaktowania się
z urzędem pracy odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania.

mark 41701 960 720Informujemy, że powstał Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

W dokumencie poruszono m.in. kwestię wyboru podmiotów organizujących staże lub praktyki zawodowe w kontekście regulacji dotyczących zamówień publicznych, katalogu kwalifikowanych wydatków związanych z organizacją staży i praktyk zawodowych oraz sposobu ich ponoszenia, jak również kwestię występowania pomocy publicznej przy realizacji powyższych form wsparcia.

noimageTo już VI edycja DOFE. W tym roku połączona będzie z obchodami 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja promująca działania zrealizowane przy wsparciu środków europejskich. Jeśli założyłeś firmę dzięki dotacjom unijnym promuj swoją działalność poprzez udostępnienie klientom i mieszkańcom specjalnej oferty. Może to być np. zniżka na usługi, darmowe wejście czy zwiedzanie zaplecza niedostępnego na co dzień dla odwiedzających. Najatrakcyjniejsze propozycje promowane będą w mediach ogólnopolskich i na kanałach społecznościowych.

W jaki sposób przystąpić do akcji? Wystarczy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie dniotwarte.eu/dolacz-do-nas. W tym roku DOFE – czyli największe wydarzenie w Polsce związane z Funduszami Europejskimi - potrwa od 10 do 12 maja.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej VI - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na lata 2019-2020”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji),

  • monitorowanie, kontrola projektów,

  • promocję realizowanych działań w województwie świętokrzyskim w zakresie POWER.

 

Planowane efekty:

  • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań PO WER,
  • sfinansowanie kosztów materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych związanych z wdrażaniem PO WER,
  • zakup urządzeń informatycznych na potrzeby wydziału realizującego zadania w ramach PO WER;
  • prowadzenie kontroli u beneficjentów,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER,
  • sfinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników,
  • działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację rezultatów wdrażania POWER na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

Wartość projektu: 3 061 559,95 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 580 282,72 PLN.

 DSC012439.690.121,84 złotych – na taką kwotę podpisano dziś umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatowymi i Miejskim Urzędami Pracy na realizację kolejnych projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty współfinansuje Unia Europejska poprzez Europejski Fundusz Społeczny.