Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

UwagaW związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu przez użytkowników, informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą głównie niestandardowym wylogowywaniem.
Wobec powyższego termin składania wniosków o płatność przez beneficjentów został wydłużony do 19 stycznia 2018 roku.

 

 

 

W pierwszym kwartale przyszłego roku rusza się kolejna edycja projektów skierowana do osób młodych, które nie ukończyły 29 roku życia, nie pracują,  nie są zarejestrowane jako bezrobotne, nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu ostatnich 4 tygodni przed wzięciem udziału w projekcie nie brały udziału w kursach sfinansowanych ze środków publicznych. Dla uczestników przygotowane jest wsparcie doradcze, szkolenia połączone ze stażami, a także dotacje na otwarcie własnej firmy. Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z wybranym realizatorem z listy zamieszczonej poniżej.

Lista Projektów POWER 2018

komunikat yellowInformujemy, iż w związku z pojawieniem się na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 informacji dotyczącej obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego, wynikającego ze znowelizowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, poniżej znajduje się przekierowanie do ww. komunikatu.  

Zapoznaj się z komunikatem

 

 

 

Informujemy, że w zakładce Chcę realizować, realizuję projekt  –  Interpretacje i wyjaśnienia został zamieszczony skan pisma Ministerstwa Rozwoju z 1 września 2017 roku, które dotyczy konsekwencji niezamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnienie tych warunków, jeśli wynika to z błędów w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informujemy, że w dniu 19 lipca bieżącego roku Minister Rozwoju i Finansów podpisał znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 - 2020. Prezentujemy treść pisma Ministerstwa oraz treść dokumentu.

Pismo Ministerstwa w formacie pdf

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 - 2020.