Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power

komunikat yellowInformujemy, iż w związku z pojawieniem się na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 informacji dotyczącej obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego, wynikającego ze znowelizowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, poniżej znajduje się przekierowanie do ww. komunikatu.  

Zapoznaj się z komunikatem

 

 

 

Informujemy, że w zakładce Chcę realizować, realizuję projekt  –  Interpretacje i wyjaśnienia został zamieszczony skan pisma Ministerstwa Rozwoju z 1 września 2017 roku, które dotyczy konsekwencji niezamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnienie tych warunków, jeśli wynika to z błędów w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informujemy, że w dniu 19 lipca bieżącego roku Minister Rozwoju i Finansów podpisał znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 - 2020. Prezentujemy treść pisma Ministerstwa oraz treść dokumentu.

Pismo Ministerstwa w formacie pdf

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 - 2020.

 

Spotkanie informacyjneW związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia konkursowe oraz podstawowe zasady wynikające z Regulaminu konkursu.

Informujemy, że w trakcie spotkania zostaną również przedstawione istotne informacje na temat rynku pracy w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieży. Tematyka ta odpowiada specyfice konkursu i może stanowić przydatne źródło informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku, weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej projektu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86. Zgłoszenia należy przekazywać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod nr 41 36 41 622 do 11 sierpnia br. Zgłoszenia nadesłane po upływie tego terminu nie będą przyjmowane. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc WUP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia po wyczerpaniu limitu 60 miejsc.

Formularz zgłoszeniowy.

mlodziez thumbInstytucja Zarządzająca dla ProgramuWiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 22 maja do 2 czerwca. Więcej informacji nt. konkursu znajdą Państwo na stronie: https://www.power.gov.pl/nabory/1-39/

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w tym konkursie.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 16 maja 2016 r.w godz. 10.00 – 15.00 w sali 115 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie .

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Warszawie proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dnia 15maja do godz. 12:00
Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00 w sali kolumnowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.