Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

 DSC012439.690.121,84 złotych – na taką kwotę podpisano dziś umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatowymi i Miejskim Urzędami Pracy na realizację kolejnych projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty współfinansuje Unia Europejska poprzez Europejski Fundusz Społeczny.

 

 

Informujemy, że w zakładce Interpretacje i wyjaśnienia została zamieszczona informacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020.

W związku z wejściem w życie RODO, Instytucja Zarządzająca  POWER opracowała dla wnioskodawców i beneficjentów przewodnik po danych osobowych przetwarzanych w projektach. Przewodnik znajdziecie tutaj

Tłumy kielczan zebrały się na Placu Artystów by świętować obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a na nim – szeroka oferta aktualnych projektów dotacyjnych oraz szkoleniowych dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.