Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power

W styczniu rozpoczyna się kolejna tura projektów wspierających osoby młode. Można będzie skorzystać z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, wziąć udział w szkoleniach połączonych ze stażami lub dotację na otworzenie własnej firmy. Wsparcie jest skierowane do osób, które nie ukończyły jeszcze 29 roku życia, nie pracują, ale nie są zarejestrowane jako bezrobotne, nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu ostatnich 4 tygodni przed wzięciem udziału w projekcie nie brały udziału w kursach sfinansowanych ze środków publicznych.

Aby skorzystać z pomocy wybierz odpowiedni dla siebie projekt z listy poniżej i skontaktuj się z jego realizatorem.

Lista projektów aktywizacyjnych dla osób do 30 roku życia

Przypominamy - cały czas trwają nabory na kursy i szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ze wsparcia mogą korzystać młodzi ludzie do 29 roku życia, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie podnoszą kwalifikacji w trybie stacjonarnym. Każdy z uczestników będzie miał zagwarantowany staż zawodowy po zakończeniu szkolenia. Tutaj znajduje się lista instytucji realizujących projekty w ramach POWER (lista beneficjentów w formacie pdf). Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z wybranym realizatorem.


Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy już ocenę wniosków w ramach kolejnego konkursu POWER i w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na dofinansowanie projektów. Po podpisaniu umów opublikujemy listę szkoleń i innych rodzajów wsparcia oferowanych w każdym projekcie. Tu prezentujemy listę rankingową projektów po zakończonej ocenie merytorycznej (tu link: POWER_lista_rankingowa_1.2.1.pdf).