Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Do 31 grudnia 2022 r. wydłużony został czas częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 202-2014
. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 16 grudnia 2021 r. podpisał „Informację o częściowym zawieszeniu….”, zastępując tym samym tę obowiązującą do 31 grudnia 2021 r. Zakres przepisów podlegających zawieszeniu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.