Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Osoby przed 30-stym roku życia, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii Covid-19, ale nie są zarejestrowane jako bezrobotne, mogą ubiegać się o dotacje na otwarcie swojego biznesu. Kwota dotacji to 23 050,00 zł. Ponadto zagwarantowane jest półroczne wsparcie pomostowe. Aby przystąpić do projektu należy zgłosić się do jednego z realizatorów. Nabory prowadzą jeszcze:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach projektu "Dotacje na start dla młodych"

oraz

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach projektu "Młodzi Go 2021"