Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Jednocześnie informujemy, ze zakres zawieszenia Wytycznych (…) pozostał niezmieniony i odnosi się do tych samych zapisów co w poprzedniej wersji Wytycznych.


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych (…)