Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Poradnictwo zawodowe, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia dopasowane do potrzeb i potencjału uczestnika, a do tego kilkumiesięczne staże zawodowe – to formy wsparcia z jakich skorzystają osoby pozostające bez pracy, które mają mniej niż 30 lat. Kompleksowo przygotowana ścieżka aktywizacyjna ma za zadanie zwiększyć szanse zatrudnieniowe osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii) lub należących do grupy NEET (czyli nie uczących się, nie pracujących oraz nie szkolących). Aby skorzystać ze szkoleń i staży należy zwrócić się do realizatorów wyłonionych przez WUP w drodze konkursowej. Ich lista wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami naborów znajduje się tutaj: lista realizatorów.