Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu okresu zawieszenia stosowania Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r.

Szczegóły dokumentu znajdują się poniżej:

- pismo przewodnie do regionów,

- informacja o zwieszeniu wytycznych rynku pracy.