Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

W związku z wejściem w życie 16 kwietnia 2020 r. nowej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Materiałem informacyjnym na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego EFS w obszarze rynku pracy.