Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Priorytety rozwoju zawodowego młodzieży w kontekście gospodarki opartej na wiedzy były głównym tematem konferencji, którą 1 października br. zorganizował nasz Urząd.

- Cieszę się, że w tak szerokim gronie będziemy mogli zapoznać się z aktualnymi kwestiami dotyczącymi perspektyw młodych ludzi na otwartym rynku pracy. Liczę na owocną dyskusję i otwartość w wyrażaniu opinii oraz własnych oczekiwań – mówiła witając uczestników Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.

- Młodzież oraz jej rozwój to priorytet samorządu województwa, od niej zależy przyszłość naszego regionu i kraju. Dyskutowane kwestie idealnie wkomponowują się w dyskusję na temat strategii rozwoju naszego województwa, która obecnie jest w fazie konsultacji. – mówiła Wicemarszałek Województwa Renata Janik, uroczyście otwierając konferencję.


Wśród ekspertów, którzy dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem, znaleźli się ks. prof. Witold Janocha z Katedry Życia Społecznego Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Harcmistrz Tomasz Rejmer – Komendant Wojewódzkiej Chorągwi ZHP w Kielcach oraz Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obok szans i zagrożeń w rozwoju zawodowym młodzieży, dokonano m.in. analizy słabych i mocnych stron obecnego systemu edukacji oraz zaprezentowano harcerski model kształtowania młodzieży pod kątem cech istotnych na rynku pracy. Jako przykład skutecznego działania na rzecz modernizacji szkolnictwa zawodowego w naszym regionie posłużył projekt: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski. Uzyskane efekty mają szansę wpłynąć na rozwój nowoczesnych modeli edukacji zawodowej w całym kraju.

Przedstawiciele naszego Urzędu: Anna Jastrzębska – Z-ca Kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy oraz Paweł Lulek – Kierownik Zespołu ds. Komunikacji i Promocji, w swoich prezentacjach przedstawili wyniki badania studentów kieleckich uczelni oraz podsumowali dotychczasowe rezultaty wdrażania programu POWER.

Dziękujemy za liczną obecność oraz Państwa cenne głosy w dyskusji. Poniżej udostępniamy poszczególne prezentacje tematyczne.

  1. Współczesne źródła zagrożeń w procesie edukacji
  2. Kształtowanie postaw młodzieży metodą harcerską, a współczesny rynek pracy
  3. Innowacyjna edukacja i nowe możliwości zawodowe
  4. Badanie Studentów
  5. Młodzież NEET i rezultaty wdrażania POWER

 

12345678