Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że 22 sierpnia bieżącego roku Minister Inwestycji i Rozwoju podpisał znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych oraz treść dokumentu.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow (22.08.2019).pdf

najwazniejsze_zmiany_wprowadzone_w_dokumencie.pdf