Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że alokacja na realizację projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została wyczerpana. Nabory uczestników do projektów są już zakończone.

Obecnie działania w ramach projektów pozakonkursowych POWER realizują Powiatowe/Miejski Urzędy Pracy. Zachęcamy do skontaktowania się
z urzędem pracy odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania.