Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

mark 41701 960 720Informujemy, że powstał Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

W dokumencie poruszono m.in. kwestię wyboru podmiotów organizujących staże lub praktyki zawodowe w kontekście regulacji dotyczących zamówień publicznych, katalogu kwalifikowanych wydatków związanych z organizacją staży i praktyk zawodowych oraz sposobu ich ponoszenia, jak również kwestię występowania pomocy publicznej przy realizacji powyższych form wsparcia.