Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej VI - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na lata 2019-2020”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji),

  • monitorowanie, kontrola projektów,

  • promocję realizowanych działań w województwie świętokrzyskim w zakresie POWER.

 

Planowane efekty:

  • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań PO WER,
  • sfinansowanie kosztów materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych związanych z wdrażaniem PO WER,
  • zakup urządzeń informatycznych na potrzeby wydziału realizującego zadania w ramach PO WER;
  • prowadzenie kontroli u beneficjentów,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER,
  • sfinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników,
  • działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację rezultatów wdrażania POWER na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

Wartość projektu: 3 061 559,95 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 580 282,72 PLN.