Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

 DSC012439.690.121,84 złotych – na taką kwotę podpisano dziś umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatowymi i Miejskim Urzędami Pracy na realizację kolejnych projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty współfinansuje Unia Europejska poprzez Europejski Fundusz Społeczny.

 

 

POWER skierowany jest do osób do 30 roku życia, w szczególności należących do tzw. grupy NEET, czyli spełniających jednocześnie trzy warunki: nie pracujących, nie uczących się w trybie stacjonarnym i nie szkolących w zajęciach mających na celu uzupełnienie lub udoskonalenie swoich umiejętności.

W ramach POWER, osoby takie mogą ubiegać się o dotacje na otwarcie własnej firmy, skorzystać ze szkoleń, staży czy praktyk. Pracodawcy mogą liczyć m.in. na refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnianych osób bezrobotnych oraz subsydiowane zatrudnienie osób do 30 roku życia. Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych, która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Wartość umów pozwoli na wsparcie co najmniej 4250 młodych bezrobotnych.

Nabory uczestników do nowych projektów we wszystkich powiatach rozpoczną się na początku stycznia przyszłego roku.

 DSC0124

 DSC0126

 DSC0127

 DSC0128

 DSC0130

 DSC0138

 DSC0141

 DSC0144

 DSC0146