Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

komunikat yellowInformujemy, iż w związku z pojawieniem się na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 informacji dotyczącej obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego, wynikającego ze znowelizowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, poniżej znajduje się przekierowanie do ww. komunikatu.  

Zapoznaj się z komunikatem