Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power

Przypominamy - cały czas trwają nabory na kursy i szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ze wsparcia mogą korzystać młodzi ludzie do 29 roku życia, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie podnoszą kwalifikacji w trybie stacjonarnym. Każdy z uczestników będzie miał zagwarantowany staż zawodowy po zakończeniu szkolenia. Tutaj znajduje się lista instytucji realizujących projekty w ramach POWER (lista beneficjentów w formacie pdf). Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z wybranym realizatorem.


Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy już ocenę wniosków w ramach kolejnego konkursu POWER i w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na dofinansowanie projektów. Po podpisaniu umów opublikujemy listę szkoleń i innych rodzajów wsparcia oferowanych w każdym projekcie. Tu prezentujemy listę rankingową projektów po zakończonej ocenie merytorycznej (tu link: POWER_lista_rankingowa_1.2.1.pdf).