Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy zakończył już ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi Zasadami w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014 – 2020, lista rankingowa projektów może być opublikowana dopiero po zakończeniu negocjacji z potencjalnymi beneficjentami, które aktualnie są w toku. Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu w ramach Działania 10.2 oraz 10.4 RPOWŚ to styczeń 2016 roku. Lista rankingowa projektów w ramach POWER zostanie opublikowana w lutym 2016 roku. Za wszelkie przesunięcia terminów publikacji list, spowodowane bardzo dużą liczbą złożonych wniosków, oraz faktem, iż w obecnym systemie wyboru etap negocjacji jest elementem oceny projektów, co znacznie opóźnia moment rozstrzygnięcia konkursów, serdecznie przepraszamy.