Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

27 i 28 sierpnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyły się spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponad stu przedstawicieli potencjalnych realizatorów wysłuchało prezentacji na temat ogólnych założeń projektów, zasad składania wniosków, finansowania projektów, grup docelowych czy też obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

Ze strony potencjalnych beneficjentów najczęściej pojawiały się pytania dotyczące wysokości wkładu własnego czy też klasyfikowania grup do których kierowana jest pomoc. Uczestnicy spotkania otrzymali wyjaśnienia dotyczące definiowania kim jest: osoba bierna zawodowo, osoba o niskich kwalifikacjach czy długotrwale bezrobotna.

Wyjaśnione zostały także wątpliwości potencjalnych realizatorów co do przystępowania do partnerstwa oraz możliwej maksymalnej liczby składanych wniosków przez jednego realizatora. Kilka pytań dotyczyło udzielania bezzwrotnych dotacji i wkładu własnego uczestników projektów.

Do pobrania prezentacje omawiane na spotkaniu:

Zasady prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 - 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program Operacyjny

Zasady finansowania projektów realizowanych przez WUP w ramach PO WER i RPO WŚ

Przypominamy, iż odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości można uzyskać pod numerem telefonu 41 364 16 23 oraz 41 364 16 24.