Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

Aż 223 wnioski na łączną kwotę 276.919.260,87 zł złożyli projektodawcy w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oznacza to, że wartość złożonych projektów blisko dwunastokrotnie przekracza dostępną alokację, która wynosi 23.519.966 złotych. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w najbliższym czasie pracę nad weryfikacją formalną i merytoryczną rozpocznie Komisja Oceny Projektów. Przewidujemy, że publikacja listy rankingowej wniosków nastąpi w grudniu bieżącego roku, a pierwsze umowy na dofinansowanie projektów zostaną zawarte już na początku 2016 roku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.