Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

 
 
Ważne informacje w związku z wejściem w życie RODO
 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca POWER przekazuje do zastosowania nowy wzór Oświadczenia uczestnika, za pośrednictwem którego realizowany będzie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO w stosunku do uczestników projektów. Nowy wzór należy stosować od dnia 25 maja 2018 roku zarówno w projektach już realizowanych przez Beneficjentów, jak też nowych projektach, dla których zostanie dopiero zawarta umowa o dofinansowanie. Zastosowanie nowego oświadczenia w projektach już realizowanych przez Beneficjentów nie wymaga aneksowania umów, ponieważ pozwalają na to zapisy umów o dofinansowanie projektów. Informujemy jednocześnie, że stosowanie uaktualnionej treści Oświadczenia uczestnika w projektach już realizowanych ma odniesienie wyłącznie do nowych uczestników rekrutowanych od dnia 25 maja br.

Wzór oświadczenia

Ponadto przekazujemy nowe wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu:
Wymienione załączniki podpisywane po wejściu w życie RODO powinny być stosowane na nowych wzorach